Práce - Робота
Movapp logo

administrativaадміністративна робота[administratyvna robota]
doprava, logistika a zásobováníтранспорт, логістика та постачання[transport, lohistyka ta postačannja]
farmacieфармакологія[farmakolohija]
gastronomieсфера харчування[sfera charčuvannja]
Informační systémy a IT: Konzultace, analýzy a projektové řízeníІнформаційні системи та технології: консультації, аналіз та менеджмент[Informacijni systemy ta technolohiji: konsultaciji, analiz ta menedžment]
Informační systémy a IT: Správa systémů a hardwaruІнформаційні системи та технології: управління системами та програмним забезпеченням[Informacijni systemy ta technolohiji: upravlinnja systemamy ta prohramnym zabezpečennjam]
Informační systémy a IT: Vývoj aplikací a systémůІнформаційні системи та технології: розробка систем та додатків[Informacijni systemy ta technolohiji: rozrobka system ta dodatkiv]
kultura, umění a tvůrčí práceкультура, мистецтво та творча діяльність[kultura, mystectvo ta tvorča dijalnisť]
marketingмаркетинг[marketynh]
ostraha a bezpečnostохорона та забезпечення порядку[ochorona ta zabezpečennja porjadku]
nástupní platпочаткова зарплатня[počatkova zarplatnja]
zvýšení platuпідвищення зарплатні[pidvyščennja zarplatni]
snížení platuзменшення зарпалтні[zmenšennja zarpaltni]
hrubá mzdaбрудна зарплатня (без вирахування податків)[brudna zarplatnja (bez vyrachuvannja podatkiv)]
čistá mzdaчиста зарплатня[čysta zarplatnja]
bonusпремія[premija]
benefitбонус[bonus]
nemocenskáлікарняний[likarnjanyj]
nárok na nemocenskouправо на оплачуваний лікарняний[pravo na oplačuvanyj likarnjanyj]
dovolenáвідпустка[vidpustka]
řemeslné a manuální práceремісництво та ручна праця[remisnyctvo ta ručna pracja]
službyсфера послуг[sfera posluh]
stavebnictví a realityбудівництво та нерухомість[budivnyctvo ta neruchomisť]
strojírenstvíмашинобудування[mašynobuduvannja]
technika a vývojтехніка та конструювання[technika ta konstrujuvannja]
věda a výzkumнаукова та дослідна робота[naukova ta doslidna robota]
výroba a průmyslвиробництво та промисловість[vyrobnyctvo ta promyslovisť]
vzdělávání a školstvíосвіта[osvita]
zákaznický servisробота з клієнтами[robota z klijentamy]
zdravotnictví a sociální péčeохорона здоров'я та соціальний захист[ochorona zdorov'ja ta socialnyj zachyst]
5 týdnů dovolené5-тижнева відпустка[5-tyžneva vidpustka]
sick-dayвідгул[vidhul]
Vystudoval jsem... Vystudovala jsem...Я вивчав... Я вивчала...[Ja vyvčav Ja vyvčala]
Jaké jsou vaše zkušenosti s touto pozicí?Який у вас досвід для цієї вакансії?[Jakyj u vas dosvid dlja cijeji vakansiji]
oborспеціальність, сфера[specialnisť, sfera]
Mám zkušenosti v oboru...Я маю досвід у сфері...[Ja maju dosvid u sferi]
Pracoval jsem v... Pracovala jsem v...Я працював в... Я працювала в...[Ja pracjuvav v Ja pracjuvala v]
referenceрекомендація[rekomendacija]
Jaké máte reference?Які у вас рекомендації?[Jaki u vas rekomendaciji]
Jaké jsou vaše dovednosti?Що ви умієте?[Ščo vy umijete]
pracovat jako OSVČпрацювати як ФОП[pracjuvaty jak FOP]
Živnostenský úřadПідрозділ районної адміністрації у справах підприємницької діяльності[Pidrozdil rajonnoji administraciji u spravach pidpryjemnyckoji dijalnosti]
Chci si zařídit živnostenský list.Я хочу оформити ліцензію на підприємницьку діяльність.[Ja choču oformyty licenziju na pidpryjemnycku dijalnisť]
daň z příjmu, daněподаток на прибуток, податок[podatok na prybutok, podatok]
Zavolejte na finanční úřad.Зателефонуйте в податкове управління.[Zatelefonujte v podatkove upravlinnja]
zdravotní pojištěníмедичне страхування[medyčne strachuvannja]
Musím si platit zdravotní pojištění?Мені потрібно оплачувати медичне страхування?[Meni potribno oplačuvaty medyčne strachuvannja]
Zavolejte do pojišťovny.Зателефонуйте в страхову компанію.[Zatelefonujte v strachovu kompaniju]
Sociální pojištěníСоціальне страхування. Соціальне забезпечення[Socialne strachuvannja Socialne zabezpečennja]
Musím si platit sociální pojištění?Мені потрібно оплачувати соціальне страхування?[Meni potribno oplačuvaty socialne strachuvannja]
Jsem spolehlivý. Jsem spolehlivá.Я відповідальний. Я відповідальна.[Ja vidpovidalnyj Ja vidpovidalna]
Jsem svědomitý. Jsem svědomitá.Я сумлінний. Я сумлінна.[Ja sumlinnyj Ja sumlinna]
Jsem kreativní.Я креативний. Я креативна.[Ja kreatyvnyj Ja kreatyvna]
Jsem proaktivní.Я активний. Я активна.[Ja aktyvnyj Ja aktyvna]
Jsem produktivní.Я продуктивний. Я продуктивна.[Ja produktyvnyj Ja produktyvna]
Umím pracovat s počítačem.Умію працювати на комп'ютері.[Umiju pracjuvaty na komp'juteri]
trestní rejstříkреєстр злочинів[rejestr zločyniv]
Máte čistý trestní rejstřík?У вас є довідка про несудимість?[U vas je dovidka pro nesudymisť]
řidičský průkazпосвідчення водія[posvidčennja vodija]
Máte řidičský průkaz?У вас є права водія?[U vas je prava vodija]
zaměstnáníпрофесія[profesija]
hlavní pracovní poměr (HPP)основний трудовий договір[osnovnyj trudovyj dohovir]
práce na plný úvazekробота на повну ставку[robota na povnu stavku]
vedlejší pracovní poměr (VPP)договір про роботу за сумісництвом[dohovir pro robotu za sumisnyctvom]
práce na částečný úvazekробота з частковою зайнятістю[robota z častkovoju zajnjatisťu]
volné místoвакансія[vakansija]
práce na volné nozeфріланс, робота поза штатом[frilans, robota poza štatom]
osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)фізична особа-підприємець (ФОП)[fizyčna osoba-pidpryjemec (FOP)]
Živnostenský list. ŽivnosťákЛіцензія на підприємницьку діяльність[Licenzija na pidpryjemnycku dijalnisť]
pracovat na živnostпрацювати за ліцензією на підприємницьку діяльність[pracjuvaty za licenzijeju na pidpryjemnycku dijalnisť]
práceробота[robota]
Zavolejte na správu sociálního zabezpečení.Зателефонуйте у відділ соціального забезпечення.[Zatelefonujte u viddil socialnoho zabezpečennja]
dohoda o provedení práce (DPP)трудовий договір на виконання робіт[trudovyj dohovir na vykonannja robit]
dohoda o pracovní činnosti (DPČ)договір про трудову діяльність[dohovir pro trudovu dijalnisť]
brigádaпідробіток[pidrobitok]
uchazečкандидат, здобувач[kandydat, zdobuvač]
ucházet se o práciподаватись на вакансію[podavatys na vakansiju]
Ucházím se o pozici...Претендую на вакансію...[Pretenduju na vakansiju]
mít zájem o práciцікавитись роботою[cikavytys robotoju]
Mám zájem o místo...Мене цікавить вакансія...[Mene cikavyť vakansija]
motivační dopisмотиваційний лист[motyvacijnyj lyst]
životopisрезюме[rezjume]
Pošlete nám svůj životopis.Відправте нам своє резюме.[Vidpravte nam svoje rezjume]
Životopis najdete v příloze tohoto e-mailu.У додатку до цього емейлу міститься моє резюме.[U dodatku do coho emejlu mistyťsja moje rezjume]
vzděláníосвіта[osvita]
praxeдосвід роботи[dosvid roboty]
dovednostiуміння[uminnja]
jazykové znalostiзнання мов[znannja mov]
zkušební dobaстажування[stažuvannja]
výpovědní lhůtaтермін розірвання (трудового договору)[termin rozirvannja (trudovoho dohovoru)]
mzda, platзарплатня[zarplatnja]