Rodina - Родина
Movapp logo

rodinaродина[rodyna]
To je moje rodina.Це моя родина.[Ce moja rodyna]
mámaмама[mama]
tátaтато[tato]
bratrбрат[brat]
bratřiбрати[braty]
sestraсестра[sestra]
sestryсестри[sestry]
synсин[syn]
synovéсини[syny]
To je můj syn.Це мій син.[Ce mij syn]
To jsou moji synové.Це мої сини.[Ce moji syny]
dceraдонька[doňka]
dceryдоньки[doňky]
To jsou moje dcery.Це мої доньки.[Ce moji doňky]
Muž. Manžel.Чоловік[Čolovik]
Žena. Manželka.Жінка[Žinka]
babičkaбабуся[babusja]
dědečekдідусь[didus]
kamarádkaподруга[podruha]
kamarádkyподруги[podruhy]
kamarádдруг[druh]
kamarádiдрузі[druzi]
Potřebuju být na chvilku sama. Potřebuju být na chvilku sám.Мені потрібно побути самій. Мені потрібно побути самому.[Meni potribno pobuty samij Meni potribno pobuty samomu]
Potřebuju obejmout.Обійми мене, будь ласка.[Obijmy mene, buď laska]