Čísla - Числа
Movapp logo

jednaодна[odna]
dvaдва[dva]
třiтри[try]
čtyřiчотири[čotyry]
pětп'ять[p'jať]
šestшість[šisť]
sedmсім[sim]
osmвісім[visim]
devětдев'ять[dev'jať]
desetдесять[desjať]
jedenáctодинадцять[odynadcjať]
dvanáctдванадцять[dvanadcjať]
třináctтринадцять[trynadcjať]
čtrnáctчотирнадцять[čotyrnadcjať]
patnáctп'ятнадцять[p'jatnadcjať]
šestnáctшістнадцять[šistnadcjať]
sedmnáctсімнадцять[simnadcjať]
osmnáctвісімнадцять[visimnadcjať]
devatenáctдев'ятнадцять[dev'jatnadcjať]
dvacetдвадцять[dvadcjať]
třicetтридцять[trydcjať]
čtyřicetсорок[sorok]
padesátп'ятдесят[p'jatdesjat]
šedesátшістдесят[šistdesjat]
sedmdesátсімдесят[simdesjat]
osmdesátвісімдесят[visimdesjat]
devadesátдев'яносто[dev'janosto]
stoсто[sto]
dvě stěдвісті[dvisti]
tři staтриста[trysta]
čtyři staчотириста[čotyrysta]
pět setп'ятсот[p'jatsot]
šest setшістсот[šistsot]
sedm setсім сотень[sim soteň]
osm setВісім сотень[Visim soteň]
devět setдев'ять сотень[dev'jať soteň]
tisícтисяч[tysjač]
dva tisíceдві тисячі[dvi tysjači]
tři tisíceтри тисячі[try tysjači]
čtyři tisíceчотири тисячі[čotyry tysjači]
pět tisícп'ять тисяч[p'jať tysjač]
šest tisícшість тисяч[šisť tysjač]
sedm tisícсім тисяч[sim tysjač]
osm tisícвісім тисяч[visim tysjač]
devět tisícдев'ять тисяч[dev'jať tysjač]
deset tisícдесять тисяч[desjať tysjač]
milionмільйон[miljon]
dva milionyдва мільйони[dva miljony]
tři milionyтри мільйони[try miljony]
čtyři milionyчотири мільйони[čotyry miljony]
pět milionůп'ять мільйонів[p'jať miljoniv]
šest milionůшість мільйонів[šisť miljoniv]
sedm milionůсім мільйонів[sim miljoniv]
osm milionůвісім мільйонів[visim miljoniv]
devět milionůдев'ять мільйонів[dev'jať miljoniv]
deset milionůдесять мільйонів[desjať miljoniv]