Робота - Práce
Movapp logo

адміністративна роботаadministrativa[адміністратіва]
транспорт, логістика та постачанняdoprava, logistika a zásobování[доправа, лоґістіка а засобовані]
фармакологіяfarmacie[фармаціе]
сфера харчуванняgastronomie[ґастрономіе]
Інформаційні системи та технології: консультації, аналіз та менеджментInformační systémy a IT: Konzultace, analýzy a projektové řízení[Інформачні системи а ІТ: Конзултаце, анализи а проєктове ржізені]
Інформаційні системи та технології: управління системами та програмним забезпеченнямInformační systémy a IT: Správa systémů a hardwaru[Інформачні системи а ІТ: Справа систему а гардвару]
Інформаційні системи та технології: розробка систем та додатківInformační systémy a IT: Vývoj aplikací a systémů[Інформачні системи а ІТ: Вивой аплікаці а систему]
культура, мистецтво та творча діяльністьkultura, umění a tvůrčí práce[култура, умнєні а твурчі праце]
маркетингmarketing[маркетінґ]
охорона та забезпечення порядкуostraha a bezpečnost[острага а безпечност]
початкова зарплатняnástupní plat[наступні плат]
підвищення зарплатніzvýšení platu[звишені плату]
зменшення зарпалтніsnížení platu[сніжені плату]
брудна зарплатня (без вирахування податків)hrubá mzda[груба мзда]
чиста зарплатняčistá mzda[чіста мзда]
преміяbonus[бонус]
бонусbenefit[бенефіт]
лікарнянийnemocenská[немоценска]
право на оплачуваний лікарнянийnárok na nemocenskou[нарок на немоценскоу]
відпусткаdovolená[доволена]
ремісництво та ручна працяřemeslné a manuální práce[ржемеслне а мануалні праце]
сфера послугslužby[служби]
будівництво та нерухомістьstavebnictví a reality[ставебніцтві а реаліти]
машинобудуванняstrojírenství[строїренстві]
техніка та конструюванняtechnika a vývoj[техніка а вивой]
наукова та дослідна роботаvěda a výzkum[вєда а визкум]
виробництво та промисловістьvýroba a průmysl[вироба а прумисл]
освітаvzdělávání a školství[вздєлавані а школстві]
робота з клієнтамиzákaznický servis[заказніцки сервіс]
охорона здоров'я та соціальний захистzdravotnictví a sociální péče[здравотніцтві а соціалні пече]
5-тижнева відпустка5 týdnů dovolené[5 тидну доволене]
відгулsick-day[сіцк-даи]
Я вивчав... Я вивчала...Vystudoval jsem... Vystudovala jsem...[Вистудовал йсем Вистудовала йсем]
Який у вас досвід для цієї вакансії?Jaké jsou vaše zkušenosti s touto pozicí?[Яке йсоу ваше зкушеності с тоуто позіці]
спеціальність, сфераobor[обор]
Я маю досвід у сфері...Mám zkušenosti v oboru...[Мам зкушеності в обору]
Я працював в... Я працювала в...Pracoval jsem v... Pracovala jsem v...[Працовал йсем в Працовала йсем в]
рекомендаціяreference[референце]
Які у вас рекомендації?Jaké máte reference?[Яке мате референце]
Що ви умієте?Jaké jsou vaše dovednosti?[Яке йсоу ваше доведності]
працювати як ФОПpracovat jako OSVČ[працоват яко ОСВЧ]
Підрозділ районної адміністрації у справах підприємницької діяльностіŽivnostenský úřad[Жівностенски уржад]
Я хочу оформити ліцензію на підприємницьку діяльність.Chci si zařídit živnostenský list.[Хці сі заржідіт жівностенски ліст]
податок на прибуток, податокdaň z příjmu, daně[дань з пршійму, данє]
Зателефонуйте в податкове управління.Zavolejte na finanční úřad.[Заволейте на фінанчні уржад]
медичне страхуванняzdravotní pojištění[здравотні поїштєні]
Мені потрібно оплачувати медичне страхування?Musím si platit zdravotní pojištění?[Мусім сі платіт здравотні поїштєні]
Зателефонуйте в страхову компанію.Zavolejte do pojišťovny.[Заволейте до поїштьовни]
Соціальне страхування. Соціальне забезпеченняSociální pojištění[Соціалні поїштєні]
Мені потрібно оплачувати соціальне страхування?Musím si platit sociální pojištění?[Мусім сі платіт соціалні поїштєні]
Я відповідальний. Я відповідальна.Jsem spolehlivý. Jsem spolehlivá.[Йсем сполегліви Йсем сполегліва]
Я сумлінний. Я сумлінна.Jsem svědomitý. Jsem svědomitá.[Йсем свєдоміти Йсем свєдоміта]
Я креативний. Я креативна.Jsem kreativní.[Йсем креатівні]
Я активний. Я активна.Jsem proaktivní.[Йсем проактівні]
Я продуктивний. Я продуктивна.Jsem produktivní.[Йсем продуктівні]
Умію працювати на комп'ютері.Umím pracovat s počítačem.[Умім працоват с почітачем]
реєстр злочинівtrestní rejstřík[трестні рейстршік]
У вас є довідка про несудимість?Máte čistý trestní rejstřík?[Мате чісти трестні рейстршік]
посвідчення водіяřidičský průkaz[ржідічски пруказ]
У вас є права водія?Máte řidičský průkaz?[Мате ржідічски пруказ]
професіяzaměstnání[замнєстнані]
основний трудовий договірhlavní pracovní poměr (HPP)[главні працовні помнєр (ГПП)]
робота на повну ставкуpráce na plný úvazek[праце на плни увазек]
договір про роботу за сумісництвомvedlejší pracovní poměr (VPP)[ведлейші працовні помнєр (ВПП)]
робота з частковою зайнятістюpráce na částečný úvazek[праце на частечни увазек]
вакансіяvolné místo[волне місто]
фріланс, робота поза штатомpráce na volné noze[праце на волне нозе]
фізична особа-підприємець (ФОП)osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)[особа самостатнє видєлечнє чінна (ОСВЧ)]
Ліцензія на підприємницьку діяльністьŽivnostenský list. Živnosťák[Жівностенски ліст Жівностяк]
працювати за ліцензією на підприємницьку діяльністьpracovat na živnost[працоват на жівност]
роботаpráce[праце]
Зателефонуйте у відділ соціального забезпечення.Zavolejte na správu sociálního zabezpečení.[Заволейте на справу соціалніго забезпечені]
трудовий договір на виконання робітdohoda o provedení práce (DPP)[догода о проведені праце (ДПП)]
договір про трудову діяльністьdohoda o pracovní činnosti (DPČ)[догода о працовні чінності (ДПЧ)]
підробітокbrigáda[бріґада]
кандидат, здобувачuchazeč[ухазеч]
подаватись на вакансіюucházet se o práci[ухазет се о праці]
Претендую на вакансію...Ucházím se o pozici...[Ухазім се о позіці]
цікавитись роботоюmít zájem o práci[міт заєм о праці]
Мене цікавить вакансія...Mám zájem o místo...[Мам заєм о місто]
мотиваційний листmotivační dopis[мотівачні допіс]
резюмеživotopis[жівотопіс]
Відправте нам своє резюме.Pošlete nám svůj životopis.[Пошлете нам свуй жівотопіс]
У додатку до цього емейлу міститься моє резюме.Životopis najdete v příloze tohoto e-mailu.[Жівотопіс найдете в пршілозе тогото е-маілу]
освітаvzdělání[вздєлані]
досвід роботиpraxe[праксе]
умінняdovednosti[доведності]
знання мовjazykové znalosti[язикове зналості]
стажуванняzkušební doba[зкушебні доба]
термін розірвання (трудового договору)výpovědní lhůta[виповєдні лгута]
зарплатняmzda, plat[мзда, плат]