Гроші - Peníze
Movapp logo

Можна заплатити картою?Mohu platit kartou?[Могу платіт картоу]
Можна заплатити готівкою?Mohu platit hotově?[Могу платіт готовє]
банкbanka[банка]
Мені потрібно в банк.Potřebuji jít do banky.[Потршебуї їт до банки]
Шукаю банк.Hledám banku.[Гледам банку]
Де знаходиться найближчий банк?Kde je nejbližší banka?[Кде є нейбліжші банка]
Мій номер телефону...Moje telefonní číslo je...[Моє телефонні чісло є]
Який у вас емейл?Jaký je váš e-mail?[Яки є ваш е-маіл]
Мій емейл...Můj e-mail je...[Муй е-маіл є]
Скільки грошей мені потрібно мінімально знімати?Kolik musím minimálně vybrat?[Колік мусім мінімалнє вибрат]
Скільки грошей мені можна максимально зняти?Kolik mohu maximálně vybrat?[Колік могу максімалнє вибрат]
Який у мене номер рахунку?Jaké je moje číslo účtu?[Яке є моє чісло учту]
Ваш номер рахунку...Vaše číslo účtu je...[Ваше чісло учту є]
Яка відсоткова ставка за цей рахунок?Jaká je úroková sazba u účtu?[Яка є урокова сазба у учту]
Коли я зможу отримати ПІН-код до карточки?Kdy dostanu PIN k platební kartě?[Кди достану ПІН к платебні картє]
Я забув ПІН-код. Я забула ПІН-код.Zapomněl jsem PIN. Zapomněla jsem PIN.[Запомнєл йсем ПІН Запомнєла йсем ПІН]
Де знаходиться найближче відділення?Kde je nejbližší pobočka?[Кде є нейбліжші побочка]
банкоматbankomat[банкомат]
Де знаходиться найближчий банкомат?Kde je nejbližší bankomat?[Кде є нейбліжші банкомат]
обмін валютsměnárna[смнєнарна]
Де можна знайти обмін валют?Kde najdu směnárnu?[Кде найду смнєнарну]
Де можна обміняти гроші?Kde si mohu směnit peníze?[Кде сі могу смнєніт пенізе]
Який курс?Jaký je kurz?[Яки є курз]
Я хочу відкрити рахунок.Chci si založit účet.[Хці сі заложіт учет]
Мені потрібно відкрити рахунок.Potřebuji si založit účet.[Потршебуї сі заложіт учет]
Мені потрібно перевести гроші з рахунку ... на рахунок ...Potřebuji převést peníze z účtu ... na účet ...[Потршебуї пршевест пенізе з учту на учет ]
Ось заява про відкриття рахунка.Tady je žádost o založení účtu.[Тади є жадост о заложені учту]
Ось заява на платіжну карту.Tady je žádost o platební kartu.[Тади є жадост о платебні карту]
Платіжну карту ви отримаєте поштою.Platební kartu dostanete poštou.[Платебні карту достанете поштоу]
Як довго триває виготовлення карти?Jak dlouho trvá vyřízení karty?[Як длоуго трва виржізені карти]
Коли я зможу отримати банківську карточку?Kdy dostanu platební kartu?[Кди достану платебні карту]
Два тижні.Dva týdny.[Два тидни]
ПІН-код ви отримаєте поштою.PIN dostanete poštou.[ПІН достанете поштоу]
ПІН-код ви встановете в мобільному додатку.PIN si nastavíte v internetovém bankovnictví.[ПІН сі наставіте в інтернетовем банковніцтві]
Платіжну карту ви можете активувати у банкоматі.Platební kartu aktivujte v bankomatu.[Платебні карту актівуйте в банкомату]
банківський рахунокbankovní účet[банковні учет]
поточний рахунокběžný účet[бєжни учет]
ощадний рахунокspořicí účet[споржіці учет]
Мені потрібно зняти гроші.Potřebuji si vyzvednout peníze.[Потршебуї сі визведноут пенізе]
Мені потрібно оплатити мито?Budu platit poplatek?[Буду платіт поплатек]
Який розмір мита?Jaký je poplatek?[Яки є поплатек]
Дайте, будь ласка, свій паспорт.Dejte mi svůj pas, prosím.[Дейте мі свуй пас, просім]
Я зроблю копію паспорту.Udělám si kopii pasu.[Удєлам сі копіі пасу]
Ось мій паспорт.Tady je můj pas.[Тади є муй пас]
Який у вас номер телефону?Jaké je vaše telefonní číslo?[Яке є ваше телефонні чісло]
У мене є мобільний додаток банка?Mám internetové bankovnictví?[Мам інтернетове банковніцтві]
Де можна знайти мобільний додаток для банка?Kde najdu internetové bankovnictví?[Кде найду інтернетове банковніцтві]
Який у вас буде логін?Jaké chcete přihlašovací jméno?[Яке хцете пршіглашоваці ймено]
Який у вас буде пароль?Jaké je potvrzovací heslo?[Яке є потврзоваці гесло]
Я забув свій логін. Я забула свій логін.Zapomněl jsem své přihlašovací jméno. Zapomněla jsem své přihlašovací jméno.[Запомнєл йсем све пршіглашоваці ймено Запомнєла йсем све пршіглашоваці ймено]
Я забув свій пароль. Я забула свій пароль.Zapomněl jsem heslo. Zapomněla jsem heslo.[Запомнєл йсем гесло Запомнєла йсем гесло]
Цю інформацію можна знайти в мобільному додатку банка.Tuto informaci najdete v internetovém bankovnictví.[Туто інформаці найдете в інтернетовем банковніцтві]
Я б хотів покласти на рахунок гроші. Я б хотіла покласти на рахунок гроші.Chtěl bych vložit peníze. Chtěla bych vložit peníze.[Хтєл бих вложіт пенізе Хтєла бих вложіт пенізе]
Скільки грошей мені потрібно покласти на рахунок?Kolik peněz musím vložit?[Колік пенєз мусім вложіт]
Я б хотів зняти гроші зі свого рахунка. Я б хотіла зняти гроші зі свого рахунка.Chtěl bych si vybrat peníze ze svého účtu. Chtěla bych si vybrat peníze ze svého účtu.[Хтєл бих сі вибрат пенізе зе свего учту Хтєла бих сі вибрат пенізе зе свего учту]
Який залишок у мене на рахунку?Jaký je zůstatek na mém účtu?[Яки є зустатек на мем учту]
Моя банківська карта не працює.Moje karta nefunguje.[Моє карта нефунґує]
Ця карта підійде до цього банкомату?Bude karta fungovat v tomto bankomatu?[Буде карта фунґоват в томто банкомату]
Яка комісія за зняття готівки в цьому банкоматі?Jaký je poplatek za výběr v tomto bankomatu?[Яки є поплатек за вибєр в томто банкомату]
У нас спільний рахунок.Máme společný účet.[Маме сполечни учет]
Я хочу повідомити про втрату карти.Chci nahlásit ztracenou kartu.[Хці нагласіт зтраценоу карту]
Я хочу повідомити про крадіжку карти.Chci nahlásit ukradenou kartu.[Хці нагласіт украденоу карту]
Я б хотів встановити постійне обслуговування. Я б хотіла встановити постійне обслуговування.Chtěl bych si založit trvalý příkaz. Chtěla bych si založit trvalý příkaz.[Хтєл бих сі заложіт трвали пршіказ Хтєла бих сі заложіт трвали пршіказ]
Я б хотів відмінити постійне обслуговування. Я б хотіла відмінити постійне обслуговування.Chtěl bych zrušit tento trvalý příkaz. Chtěla bych zrušit tento trvalý příkaz.[Хтєл бих зрушіт тенто трвали пршіказ Хтєла бих зрушіт тенто трвали пршіказ]
Дайте мені, будь ласка, виписку з рахунку.Dáte mi prosím výpis z účtu?[Дате мі просім випіс з учту]
готівкаhotovost[готовост]
купюриbankovky[банковки]
монетиmince[мінце]
грошіpeníze[пенізе]