Чеський алфавіт

Вивчіть чеський алфавіт. Він складається з 26 літер латинського алфавіту, доповнених трьома діакритичними знаками.

A a

[a]

abeceda

[абецеда]

ananas

[ананас]

autobus

[аутобус]

Á á

довгий [a]

káva

[кава]

kráva

[крава]

máma

[мама]

B b

[б]

balón

[балон]

brambory

[брамбори]

banán

[банан]

C c

[ц]

cibule

[цибуле]

cop

[цоп]

citron

[цитрон]

Č č

[ч]

čepice

[чепице]

čokoláda

[чоколада]

červený

[червени]

D d

[д]

dům

[дум]

datel

[дател]

dopis

[допис]

Ď ď

[дь]

ďábel

[дябел]

děti

[дєті]

hodiny

[годіни]

E e

[e]

elektrikář

[електрикарж]

Evropa

[Европа]

emu

[ему]

É é

довгий [е]

lékárna

[лекарна]

jméno

[ймено]

létat

[летат]

Ě ě

[є] (читаємо попередній приголосний м'яко)

kotě

[котє]

měkký

[мнєки]

něco

[нєцо]

F f

[ф]

fyzika

[физика]

fronta

[фронта]

flétna

[флетна]

G g

[ґ]

garáž

[ґараж]

gramofon

[ґрамофон]

gymnastika

[ґимнастика]

H h

[г]

hlava

[глава]

houba

[гоуба]

harmonika

[гармоника]

Ch ch

[х]

chléb

[хлеп]

chobotnice

[хоботніце]

chameleon

[хамелеон]

I i

[i]

internet

[интернет]

indián

[индиян]

iglů

[иґлу]

Í í

довгий [i]

lípa

[ліпа]

papír

[папір]

písmeno

[пісмено]

J j

[й]

jablko

[яблко]

jahoda

[ягода]

ježek

[єжек]

K k

[к]

kočka

[кочка]

kobliha

[коблига]

kaktus

[кактус]

L l

[л]

láska

[ласка]

lampa

[лампа]

lev

[леф]

M m

[м]

mléko

[млеко]

metro

[метро]

maska

[маска]

N n

[н]

noviny

[новини]

nula

[нула]

nos

[нос]

Ň ň

нь

kůň

[кунь]

báseň

[басень]

sáňky

[саньки]

O o

[о]

olej

[олей]

opice

[опице]

ovoce

[овоце]

Ó ó

[о]

gól

[ґол]

móda

[мода]

tón

[тон]

P p

[п]

peníze

[пенізе]

Praha

[Прага]

penál

[пенал]

Q q

[кв]

Quido

[Квідо]

squat

[сквот]

aquapark

[аквапарк]

R r

[р]

ryba

[риба]

ruka

[рука]

růže

[руже]

Ř ř

[рж]

Řím

[Ржім]

řízek

[ржізек]

řeka

[ржека]

S s

[с]

socha

[соха]

sova

[сова]

stůl

[стул]

Š š

[ш]

šéf

[шеф]

šaty

[шати]

šnek

[шнек]

T t

[т]

televize

[телевизе]

táta

[тата]

tráva

[трава]

Ť ť

[ть]

ťukat

[тюкат]

poušť

[поушть]

déšť

[дешть]

U u

[у]

Ukrajina

[Україна]

ucho

[ухо]

ulita

[улита]

Ú ú

довгий [у] на початку слова

účtenka

[учтенка]

úl

[ул]

úkol

[укол]

Ů ů

довгий [у] в середині слова

kůň

[кунь]

schůzka

[схуска]

průkazka

[прукаска]

V v

[в]

voda

[вода]

vejce

[вейце]

vlk

[влк]

W w

[в]

workoholik

[воркоголик]

wifi

[вифи]

WC

[ве це]

X x

[кс]

lux

[лукс]

boxer

[боксер]

xylofon

[ксилофон]

Y y

[и]

ženy

[жени]

lyže

[лиже]

myš

[миш]

Ý ý

довгий [и]

sýr

[сир]

sýkorka

[сикорка]

mlýn

[млин]

Z z

[з]

zub

[зуп]

zebra

[зебра]

zvon

[звон]

Ž ž

[ж]

žena

[жена]

žárovka

[жарофка]

želva

[желва]